Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'sql.egrupa.nazwa.pl' (4) in /home/fortunat/www/cc/admin/inc/config.php on line 8
Sprawdź połączenie z serwerem.