Nasze salony codziennie dbają o to, aby metoda Cre Cap gwarantowała skuteczność. Ta wyjątkowa i nowatorska technologia przedłużania i zagęszczania włosów znajduje uznanie wśród coraz większej ilości klientów na całym świecie. Współpracując z nami  otrzymasz nie tylko wiedzę, ale co najważniejsze wsparcie merytoryczne  w kluczowych dla Ciebie etapach rozwoju.

Firmy należące do sieci partnerów Cre Cap mogą korzystać z najlepszych na rynku rozwiązań marketingowych, które ułatwiają prowadzenie działalności, wyróżnianie się na tle konkurencji oraz zwiększanie dochodów. Dołączając do sieci partnerów Twoja firma może uzyskać dostęp do zasobów, które zwiększą sprzedaż usług i zapewnią nowe możliwości rozwoju. Partner i pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie produktów, bezpieczeństwa, jakości obsługi oraz produktów.

KTO MOŻE ZOSTAĆ NASZYM PARTNEREM?

Program Partnerski jest skierowany przede wszystkim do firm działających w branży fryzjerskiej oraz branżach pokrewnych.

SZKOLENIA I WSPARCIE

W ramach zawartej umowy naszym Partnerom oferujemy szkolenia produktowe i materiały marketingowe, zapewniamy niezbędne wsparcie merytoryczne oraz pomoc w prezentacjach i rozmowach handlowych, szkolenia dotyczące nowości produktowych, obsługi klienta, technik sprzedaży.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS A ZYSKASZ:

 • stałe i systematyczne wprowadzane nowości wzbogacające ofertę salonu
 • pomoc w organizacji salonu
 • materiały reklamowe
 • atrakcyjne rabaty
 • pomoc w działaniach marketingowych
 • szybkie terminy dostaw
 • dostęp na preferencyjnych warunkach handlowych do szerokiej oferty asortymentowej Cre Cap
 • długoletnią i stabilną współpracę
 • kompleksowy i wszechstronny program szkoleń
 • merytoryczne i organizacyjne zaangażowanie w prowadzone przez partnera na lokalnym rynku działania reklamowe i promocyjne

CELE, KTÓRE SOBIE STAWIAMY:

 • dostęp klientów do wysokiej jakości  usług związanych z marką Cre Cap
 • kontakt klienta z marką Cre Cap w wyznaczonych salonach w Polsce
 • tworzenie ekspertów Cre Cap
 • wspieranie, szkolenie i ciągły rozwój  salonów partnerskich  poprzez tworzenie nowej filozofii marketingowo sprzedażowej
 • zadowolenie parterów ze współpracy

FRANCZYZA

Franczyza to sposób na prowadzenie własnej działalności sygnowanej znaną marką. Korzystają z niej największe światowe marki, warto więc zapoznać się z naszą ofertą współpracy na zasadach licencji franczyzowej.

Własny biznes, mimo że we franczyzie realizowany pod cudzym szyldem, to jedna z najlepszych dróg do wysokich zarobków i zawodowego sukcesu. Franczyzobiorca korzysta ze sprawdzonych metod działania i rozwiązywania określonych problemów, co minimalizuje ryzyko jakie ponosi każdy przedsiębiorca, uruchamiając działalność gospodarczą w oparciu wyłącznie o własną inicjatywę i wizje.

Franczyzą nazywa się długookresową, stałą umowną współpracę między niezależnymi przedsiębiorcami, franczyzodawcą a franczyzobiorcą, podczas której franczyzodawca przekazuje franczyzobiorcy wiedzę na temat prowadzenia firmy i użycza swojej marki.

Firma Cre Cap daje Państwu odpowiednią wiedzę, profesjonalne szkolenia, wieloletnie doświadczenie naszych pracowników w  technologii przedłużania i zagęszczania  włosów oraz unikatowe porady (know-how). Jeśli chcą Państwo mieć swój udział w rozwoju ciekawej marki na terenie kraju, proponujemy Państwu uruchomienie własnego salonu fryzjerskiego  marki Cre Cap.

INTENSYWNY PROGRAM SZKOLENIOWY DOTYCZY TAKICH ASPEKTÓW JAK:

 • produkty/usługi oferowane przez firmę Cre Cap
 • techniki marketingowe
 • metody rekrutacji i szkolenia pracowników
 • obsługa specjalistycznego sprzętu
 • pomoc w wyborze lokalizacji (franczyzodawca zazwyczaj jest lepiej zorientowany co do warunków jakim powinna odpowiadać właściwa lokalizacja dla punktu franczyzowego)
 • pomoc przy budowie/remoncie lokalu. Jednolity wizerunek punktów sieci franczyzowej jest z reguły najszybciej i zarazem najtaniej osiągany dzięki zastosowaniu standardowych planów i specyfikacji opracowanych przez franczyzodawcę
 • zamówienie pierwszej dostawy produktów
 • pomoc przy rekrutacji personelu (wielu franczyzobiorców nie ma doświadczenia w prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na pracowników)
 • pomoc w zorganizowaniu kampanii promocyjnej w związku z otwarciem punktu franczyzowego
 • regularne wizyty i doradztwo ze strony przedstawicieli franczyzodawcy
 • szkolenia dla nowych pracowników franczyzobiorcy
 • kampanie reklamowe i public relations organizowane dla całego systemu franczyzowego
 • dostarczanie jednolitych materiałów promocyjnych do wykorzystania w punktach franczyzowych
 • organizacja udziału w targach
 • wdrożenie wspólnych procedur w zakresie kompleksowej obsługi klientów (customer relationship management)